Thứ Năm, 20/9/2007 9: 01: 29 P.M.
 
VB cấp Tiểu học

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 cấp Tiểu học
       Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013;

Căn cứ Quyết định số 1866/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công văn số 5379/BGDĐT-GDTH ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với giáo dục tiểu học; Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 đối với cấp Tiểu học.:

-->

Xem chi tiết phần dowload

 
Download File đính kèm (107 KB)

Thông tin khác:
 
THƯ VIỆN ẢNH
Thư viện điện tử
BÌNH CHỌN
Xin bạn cho biết ý kiến đánh giá của bạn về website của Phòng GD&DT Móng Cái ?

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Lượt truy cập: 1229386
Người online : 49
LIÊN KẾT
 
 
Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Móng Cái.
Bản quyền thuộc về Phòng Giáo dụcc và Đào Tạo Thành phố Móng Cái
 Ðường Hữu nghị, phường Hoà Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Ðiện thoại: (033) 3881362 - Fax: (033) 3882921 - E-mail chủ quản: pgdmongcai.quangninh@moet.edu.vn
E-mail thường trực: congnghethongtin@pgdmongcai.edu.vn