Thứ Năm, 20/9/2007 9: 01: 29 P.M.
 
TRANG CHỦ

Hội nghị cán bộ, công chức, lao động năm 2018

Tại Hội nghị Đồng chí Nguyên Đông Phong  trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2017 và phương hướng, kế hoạch năm 2018

 

 

Tại Hội nghị các đồng chí các bộ phận chuyên môn của Phòng đã tham gia ý kiến đóng góp cho bản báo cáo

Chuyên môn Mầm non đóng góp ý kiến

Bộ phận tài vụ Kế toán tham gia ý kiến

Hội nghị đã xác định nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp học trong năm 2018

1) Cấp Mầm non

- Nâng cao chất lượng phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2018.

- Tỷ lệ huy động: trẻ nhà trẻ đạt 26% trở lên; trẻ mẫu giáo đạt 93% trở lên, trong đó trẻ 5 tuổi đạt 99% trở lên.

- Tỷ lệ trẻ học 2 buổi/ngày đạt 100%. Tỷ lệ chuyên cần đạt 95% trở lên.

- Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non: Đạt từ 96% trở lên.

- Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc:

+ Tỉ lệ trẻ ăn bán trú tại trường, lớp mầm non: 99% trở lên.

+ 100% trẻ em đến trường lớp được kiểm tra sức khỏe và theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng.

+ 100% cơ sở giáo dục mầm non đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho trẻ, không có tai nạn thương tích, dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm;

 + Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và suy dinh dưỡng thể thấp còi đều dưới 5%.

- Triển khai công tác kiểm định, tự đánh giá chất lượng giáo dục trường: 100% trường mầm non thực hiện tự đánh giá, 03 trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục từ cấp độ 1 trở lên, nâng tỷ lệ số trường mầm non được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục từ cấp độ 1 trở lên là 15 trường (78,9%)

2) Cấp Tiểu học

- Tham mưu thành lập mới 01 trường (TH Ka Long)

- Tiếp tục giữ vững và làm tốt công tác huy động số trẻ trong độ tuổi ra lớp trong đó trẻ 6 tuổi học lớp 1 đạt 100%.

- 100% học sinh đạt mức hình thành và phát triển năng lực; 100% học sinh đạt mức hình thành và phát triển phẩm chất; học sinh rèn luyện trong hè không quá 2%.

-  Phấn đấu duy trì sĩ số đạt 100%, chuyển lớp 99,5%, hoàn thành chương trình tiểu học 100%.

- Duy trì chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục - xóa mù chữ lên mức độ 2.

- 100% các trường TH, TH&THCS tiếp tục thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp bàn tay nặn bột, dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới, đổi mới sinh hoạt chuyên môn.

- 100% các trường thực hiện tốt việc đánh giá học sinh tiểu học theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGD&ĐT ngày 28/9/2016 về quy định đánh giá học sinh tiểu học.

- 100% trường thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục, trong đó duy trì và nâng cao chất lượng 11 trường đã đạt. Đề nghị 01 trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục năm 2018 (TH Vạn Ninh).

- Duy trì, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia; đề nghị công nhận lại 03 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (TH Ninh Dương, Hải Hòa, Trà Cổ).

3) Cấp THCS

- Tham mưu xây dựng 02 trường đạt chuẩn quốc gia (THCS Hải Đông, Vĩnh Thực).

- Làm tốt công tác duy trì sĩ số học sinh trong năm đạt từ 98,5 % trở lên, phấn đấu chuyển lớp thẳng đạt 97%, chuyển lớp sau rèn luyện trong hè 99%

- Tỉ lệ tốt nghiệp THCS: (99,8%);  Tỷ lệ học sinh giỏi đạt 10% trở lên; tỷ lệ học sinh có học lực yếu kém dưới 3% (sau khi kết thúc năm học).

- Tổ chức có hiệu quả, chất lượng các kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố và tham gia Kì thi HSG cấp tỉnh đạt kết quả tốt, phấn đấu giữ vững đứng thứ 4 trong bảng A của tỉnh.

- Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và phát triển năng lực học sinh. Tiếp tục chỉ đạo các trường triển khai tốt các hoạt động trải nghiệm, trải nghiệm cho học sinh.

- Duy trì và thực hiện có hiệu quả mô hình Lớp chất lượng cao tại 08 trường THCS theo Đề án của Thành phố.

- Củng cố, nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục THCS.

- 100% trường thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục, trong đó duy trì và nâng cao chất lượng 04 trường đã đạt; đề nghị 05 trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục năm 2018 (THCS Hải Đông, Quảng Nghĩa, Trà Cổ, Bình Ngọc và Hải Xuân)

 

- Tiếp tục thực hiện tư vấn, hướng nghiệp, tổ chức dạy nghề cho học sinh cấp THCS. Phối hợp chặt chẽ với các trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác giáo dục thường xuyên.

ký giao ước thi đua năm 2018  Công Đoàn và chuyên Môn 

 

 
Thông tin khác:
 
THƯ VIỆN ẢNH
Thư viện điện tử
BÌNH CHỌN
Xin bạn cho biết ý kiến đánh giá của bạn về website của Phòng GD&DT Móng Cái ?

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Lượt truy cập: 1229403
Người online : 56
LIÊN KẾT
 
 
Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Móng Cái.
Bản quyền thuộc về Phòng Giáo dụcc và Đào Tạo Thành phố Móng Cái
 Ðường Hữu nghị, phường Hoà Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Ðiện thoại: (033) 3881362 - Fax: (033) 3882921 - E-mail chủ quản: pgdmongcai.quangninh@moet.edu.vn
E-mail thường trực: congnghethongtin@pgdmongcai.edu.vn