Thứ Năm, 20/9/2007 9: 01: 29 P.M.
 
Văn bản về dạy thêm học thêm
Thông báo số 218/TB-UBND Tỉnh chỉ đạo của Chủ tịch UBND Tỉnh về việc nâng cao chất lượng dạy và học, tiếp tục chấn chỉnh dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh
    Ngày đăng: 2/25/2013 12:00:00 AM     Người đăng: admin        Download
    Dung lượng File: 1 MB     Số lần download: 0

Thông báo số 218/TB-UBND Tỉnh chỉ đạo của Chủ tịch UBND Tỉnh về việc nâng cao chất  lượng dạy và học, tiếp tục chấn chỉnh dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh

Công văn số 577/TB-SGD&ĐT "Thông báo ý kiến kết luận của lãnh đạo SGD&ĐT tại cuộc họp giao ban trực tuyến về dạy thêm học thêm tháng 1 năm 2013"
    Ngày đăng: 2/25/2013 12:00:00 AM     Người đăng: admin        Download
    Dung lượng File: 2 MB     Số lần download: 0

Ngày 07/2/2013 sau cuộc họp trực tuyến giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các  đầu cầu trực tuyến tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, TTHN&GDTX trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 577/TB-SGD&ĐT "Thông báo ý kiến kết luận của lãnh đạo SGD&ĐT tại cuộc họp giao ban trực tuyến về dạy thêm học thêm tháng 1 năm 2013"

Công văn số 42/PGD&ĐT "Về việc tăng cường chấn chỉnh hoạt động dạy thêm học thêm"
    Ngày đăng: 2/25/2013 12:00:00 AM     Người đăng: admin        Download
    Dung lượng File: 1 MB     Số lần download: 0

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Móng Cái "Về việc tiếp tục thực hiện chấn chỉnh công tác dạy thêm học thêm" ngày 11/1/2013 Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố đã ban hành văn bản số 42/PGD&ĐT "Về việc tăng cường chấn chỉnh hoạt động dạy thêm học thêm"

Công văn số 09/UBND "Về việc tiếp tục chấn chỉnh việc dạy thêm học thêm"
    Ngày đăng: 2/25/2013 12:00:00 AM     Người đăng: admin        Download
    Dung lượng File: 1 MB     Số lần download: 0

Nhằm tiếp tục chấn chỉnh có hiệu quả công tác dạy thêm học thêm trên địa bàn trong năm học 2012 - 2013, ngày 05/01/2013, UBND thành phố Móng Cái đã tiếp tục ban hành Công văn số 09/UBND "Về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác dạy thêm học thêm"

Thủ tục cấp phép đối với hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn Thành phố Móng Cái
    Ngày đăng: 12/18/2012 12:00:00 AM     Người đăng: admin        Download
    Dung lượng File: 17 KB     Số lần download: 0

Nhằm tạo điểu kiện cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh hoạt động dạy thêm học thêm, ngành giáo dục và Đào tạo thành phố Móng Cái đã ban hành các mẫu:

+ Đơn đề nghị cấp phép tổ chức quản lý học sinh ngoài giờ.

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

 

Hướng dẫn số 524/HD-PGD&ĐT ngày 10/09/2012 về "Quy trình, thủ tục xin cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Móng Cái"
    Ngày đăng: 12/5/2012 12:00:00 AM     Người đăng: admin        Download
    Dung lượng File: 57 KB     Số lần download: 0

Nhằm chấn chỉnh và đưa hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố Móng Cái đi vào nề nếp, ngày ngày 10/09/2012, ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố đã ban hành Hướng dẫn số 524/HD-PGD&ĐT "Quy trình, thủ tục xin cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Móng Cái".         

Quyết định số 155/QĐ-PGD&ĐT ngày 06/01/2012 "Về việc thành lập Ban chỉ đạo hoạt động dạy thêm, học thêm ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Móng Cái"
    Ngày đăng: 12/18/2012 12:00:00 AM     Người đăng: admin        Download
    Dung lượng File: 41 KB     Số lần download: 0

          Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong toàn xã hội , tạo sự đồng thuận trong nhân dân và phụ huynh học sinh về các chủ trương của Tỉnh, Thành phố về quản lý dạy thêm, học thêm, để việc dạy thêm học thêm thật sự mang lại ý nghĩa thiết thực, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn, ngày 06/01/2012 ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Móng Cái đã ban hành Quyết định số 155/QĐ-PGD&ĐT về việc thành lập Ban chỉ đạo  hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố.

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Móng Cái
    Ngày đăng: 12/18/2012 12:00:00 AM     Người đăng: admin        Download
    Dung lượng File: 426 KB     Số lần download: 0

         Nhằm chỉ đạo các hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố đạt hiệu quả, ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực , gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng không tốt tới uy tín của đội ngũ nhà giáo nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung, ngày 10 tháng 01 năm 2012, UBND thành phố Móng Cái đã ban hành quyết định số 72/UBND "về việc thành lập Ban chỉ đạo Chấn chỉnh dạy thêm, học thêm".

Page: 1  |  2 |
 
THƯ VIỆN ẢNH
Thư viện điện tử
BÌNH CHỌN
Xin bạn cho biết ý kiến đánh giá của bạn về website của Phòng GD&DT Móng Cái ?

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Lượt truy cập: 1229324
Người online : 34
LIÊN KẾT
 
 
Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Móng Cái.
Bản quyền thuộc về Phòng Giáo dụcc và Đào Tạo Thành phố Móng Cái
 Ðường Hữu nghị, phường Hoà Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Ðiện thoại: (033) 3881362 - Fax: (033) 3882921 - E-mail chủ quản: pgdmongcai.quangninh@moet.edu.vn
E-mail thường trực: congnghethongtin@pgdmongcai.edu.vn