Thứ Năm, 20/9/2007 9: 01: 29 P.M.
 
VB Trung tâm học tập cộng đồng
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thành phố Móng Cái giai đoạn 2011 - 2015
    Ngày đăng: 10/18/2013 12:00:00 AM     Người đăng: admin        Download
    Dung lượng File: 426 KB     Số lần download: 885

 Nhằm đẩy mạnh việc xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn 2011 - 2015 ngày 28/10/2011 UBND thành phố Móng Cái đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thành phố Móng Cái.

Kế hoạch số 777/KH-PGD&ĐT Kế hoạch hoạt động chuyên môn của Trung tâm HTCĐ năm học 2013 - 2014
    Ngày đăng: 10/17/2013 12:00:00 AM     Người đăng: admin        Download
    Dung lượng File: 3 MB     Số lần download: 69

Để các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn hoạt động ngày càng hiệu quả và đi vào chiếu sâu, ngày 31 tháng 7 năm 2013 Phòng Giáo dục và  Đào tạo thành phố Móng Cái đã ban hành Kế hoạch hoạt động chuyên môn  của Trung tâm HTCĐ năm học 2013 - 2014.

Kế hoạch sô 146/KH-BCĐXDXHHT Về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; Lễ khai giảng năm học 2013 - 2014 tại các Trung tâm HTCĐ
    Ngày đăng: 10/17/2013 12:00:00 AM     Người đăng: admin        Download
    Dung lượng File: 1 MB     Số lần download: 0

Kế hoạch  tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; Lễ khai giảng năm học 2013 - 2014 tại các Trung tâm HTCĐ

Kế hoạch số 58/KH-UBND Điều động giáo viên biệt phái
    Ngày đăng: 10/17/2013 12:00:00 AM     Người đăng: admin        Download
    Dung lượng File: 3 MB     Số lần download: 0

 Kế hoạch về việc điều động giáo viên biệt phái sang các Trung tâm học tập cộng đồng giai đoạn 2013 - 2015

Công văn số 06/UBND "Về việc tăng cường tổ chức, hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng trong giai đoạn 2010 - 2015"
    Ngày đăng: 2/25/2013 12:00:00 AM     Người đăng: admin        Download
    Dung lượng File: 2 MB     Số lần download: 160

Nhằm đẩy mạnh việc xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Móng Cái, ngày 02/1/2013 UBND TP Móng Cái đã ban hành công văn số 06/UBND "Về việc tăng cường tổ chức, hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng trong giai đoạn 2010 - 2015"

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ tại xã, phường, thị trấn (ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT)

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Người ký

Trích yếu

Cơ quan ban hành

Phân loại

 40 /2010/TT-BGDĐT      

24/3/2008

 Nguyễn Thiện Nhân

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung  một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt  động của TTHTCĐ tại xã, phường, thị trấn (ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT)  

Bộ GD - ĐT

Thông tư

Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn (Ban hành kèm theo Quyết định số: 09/2008/QĐ-BGDĐT)
    Ngày đăng: 6/22/2012 12:00:00 AM     Người đăng: admin        Download
    Dung lượng File: 73 KB     Số lần download: 0

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Người ký

Trích yếu

Cơ quan ban hành

Phân loại

09/2008/QĐ-BGDĐT)      

23/4/2008

 Nguyễn Thiện Nhân

Quy chế  tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn (Ban hành kèm theo Quyết định số: 09/2008/QĐ-BGDĐT)    

Bộ GD - ĐT

Quy chế

Quyết định phê duyệt Nghị quyết số 01/TV –TU về việc đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong thời kì công nghệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Người ký

Trích yếu

Cơ quan ban hành

Phân loại

2074/QĐ-UBND

 30/06/2011

Đặng Huy Hậu

Quyết định phê duyệt Nghị quyết số 01/TV –TU về việc đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong thời kì công nghệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020

QĐ/UBND

 Quyết định

Page: 1  |  2 |
 
THƯ VIỆN ẢNH
Thư viện điện tử
BÌNH CHỌN
Xin bạn cho biết ý kiến đánh giá của bạn về website của Phòng GD&DT Móng Cái ?

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Lượt truy cập: 1229315
Người online : 26
LIÊN KẾT
 
 
Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Móng Cái.
Bản quyền thuộc về Phòng Giáo dụcc và Đào Tạo Thành phố Móng Cái
 Ðường Hữu nghị, phường Hoà Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Ðiện thoại: (033) 3881362 - Fax: (033) 3882921 - E-mail chủ quản: pgdmongcai.quangninh@moet.edu.vn
E-mail thường trực: congnghethongtin@pgdmongcai.edu.vn