Thứ Năm, 20/9/2007 9: 01: 29 P.M.
 
VB cấp Tiểu học
Kế hoạch thi viết chữ và trình bày bài đẹp
    Ngày đăng: 12/26/2012 12:00:00 AM     Người đăng: admin        Download
    Dung lượng File: 192 KB     Số lần download: 1081

Kế hoạch thi viết chữ đẹp

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 cấp Tiểu học
    Ngày đăng: 9/9/2012 12:00:00 AM     Người đăng: admin        Download
    Dung lượng File: 107 KB     Số lần download: 190

       Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013;

Căn cứ Quyết định số 1866/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công văn số 5379/BGDĐT-GDTH ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với giáo dục tiểu học; Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 đối với cấp Tiểu học.:

Ban hành Quy định chuẩn Hiệu trưởng trường Tiểu học
    Ngày đăng: 6/22/2012 12:00:00 AM     Người đăng: admin        Download
    Dung lượng File: 61 KB     Số lần download: 187

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Người ký

Trích yếu

Cơ quan ban hành

Phân loại

14/2011/TT-BGDĐT 

08/04/2011

Nguyễn Vinh Hiển 

Ban hành Quy định  chuẩn Hiệu trưởng trường Tiểu học

Bộ GD-ĐT

Thông tư

Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường Tiểu học
    Ngày đăng: 6/2/2012 12:00:00 AM     Người đăng: admin        Download
    Dung lượng File: 22 KB     Số lần download: 0

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Người ký

Trích yếu

Cơ quan ban hành

Phân loại

67/2011/TT-BGD-ĐT

30/12/2011

 Nguyễn Vinh Hiển

Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường Tiểu học

 Bộ GD- ĐT

Thông tư

Quyết định về việc ban hành thể lệ cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử e – learning năm học 2011 – 2012 cho khối Tiểu học
    Ngày đăng: 6/22/2012 12:00:00 AM     Người đăng: admin        Download
    Dung lượng File: 238 KB     Số lần download: 0

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Người ký

Trích yếu

Cơ quan ban hành

Phân loại

1790/QĐ- BGDĐT      

14/05/2012

 Nguyễn Thiện Nhân

Quyết định  về việc ban hành thể lệ cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử  e – learning năm học 2011 – 2012 cho khối Tiểu học  

Bộ GD - ĐT

Quyết định

 
THƯ VIỆN ẢNH
Thư viện điện tử
BÌNH CHỌN
Xin bạn cho biết ý kiến đánh giá của bạn về website của Phòng GD&DT Móng Cái ?

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Lượt truy cập: 1212026
Người online : 20
LIÊN KẾT
 
 
Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Móng Cái.
Bản quyền thuộc về Phòng Giáo dụcc và Đào Tạo Thành phố Móng Cái
 Ðường Hữu nghị, phường Hoà Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Ðiện thoại: (033) 3881362 - Fax: (033) 3882921 - E-mail chủ quản: pgdmongcai.quangninh@moet.edu.vn
E-mail thường trực: congnghethongtin@pgdmongcai.edu.vn